Quines intervencions es pensen fer per procurar un accés adequat a les platges
AIPC/SYS formula les preguntes: Les persones amb mobilitat reduïda no han pogut gaudir de les nostres platges; Apagades generals en el subministrament elèctric de S’Illot; 6 activitats, 5 Manacor, i 1 Porto Cristo?
Gent gran del municipi per el nou curs 2021-22 i no entenem quin és el criteri que se segueix a l’hora d’ofertar 6 activitats, ben variades, a Manacor, i només 1 a Porto Cristo. Ens ho poden explicar?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/09/2021 - 05:15:00
A dia d’avui, les persones amb mobilitat reduïda no han pogut gaudir de les nostres platges tan bé com des d’AIPC hauríem desitjat. La situació nova de la gestió de la SAM no ha estat fàcil

ANTÓNIA LLODRÀ BRUNET, amb DNI 182239....., portaveu del Grup Municipal AIPC/SYS, compareix davant la Batlia-Presidència de l’Ajuntament de Manacor i formula les següents preguntes per la sessió plenària de dilluns 13 de setembre de 2021: 1. A dia d’avui, les persones amb mobilitat reduïda no han pogut gaudir de les nostres platges tan bé com des d’AIPC hauríem desitjat.

La situació nova de la gestió de la SAM no ha estat fàcil, però és important superar les excuses i anar endavant. Quines intervencions es pensen fer per procurar un accés adequat a les platges del municipi per part de l’equip de govern de cara a l’any que ve?

Aquest passat mes d’agost hi ha hagut “apagades generals” en el subministrament elèctric de S’Illot. Ens poden informar de quin ha estat el motiu?.

2. Aquest passat mes d’agost hi ha hagut “apagades generals” en el subministrament elèctric de S’Illot. Ens poden informar de quin ha estat el motiu?.

3. Hem vist l’oferta d’activitats que l’ajuntament ofereix a la gent gran del municipi per el nou curs 2021-22 i no entenem quin és el criteri que se segueix a l’hora d’ofertar 6 activitats, ben variades, a Manacor, i només 1 a Porto Cristo. Ens ho poden explicar?.

Per això, DEMANA a la Batlia que aquestes preguntes ens siguin contestades a la sessió plenària del 13 de setembre de 2021. Porto Cristo, 9 de setembre de 2021.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado