Consell de Mallorca
El Consell amplia les ajudes per a dinamitzar el teixit comercial i destina 1,7 milions d’euros a promoure l’economia local i el producte de Mallorca
El departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local subvencionarà esdeveniments i projectes que contribueixin a impulsar el consum de proximitat.
conselldemallorca.net 09/08/2022 - 16:10:36

El Consell amplia les ajudes per a dinamitzar el teixit comercial i destina 1,7 milions d’euros a promoure l’economia local i el producte de Mallorca

El departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local subvencionarà esdeveniments i projectes que contribueixin a impulsar el consum de proximitat.

El Consell de Mallorca ha ampliat enguany les ajudes destinades a dinamitzar l’economia de Mallorca i el teixit comercial dels municipis. Així, enguany, s’hi destinaran 1,7 milions d’euros en «promoure la realització d’activitats dirigides a activar el teixit empresarial d’arrel local, així com, l’execució de projectes coherents i compatibles amb el models d’economia sostenible que incentivin els sectors productius locals de Mallorca», tal i com ha explicat el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora. 

Segons el conseller, les ajudes també tenen com a objectiu «impulsar les accions de dinamització del comerç i dels productes de proximitat, l’empresa local i el comerç tradicional i, en general, l’anomenat producte de circuit curt i tot el que l’envolta», ha assegurat. En aquest sentit, Jaume Alzamora, ha destacat que «desenvolupar una estratègia a favor de l´economia local requereix un compromís real, i per això és tan important aquesta ajuda econòmica. L'objectiu és aconseguir una economia més sostenible, basada en el consum local i contribuir així a la diversificació econòmica». De fet, amb aquestes ajudes, ha recordat, «contribuïm a consolidar i enfortir el teixit productiu local de Mallorca».

La convocatòria d’enguany, ja ha estat publicada al BOIB, i els beneficiaris, a banda dels consistoris, poden ser associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, microempreses i societats cooperatives; i associacions o federacions empresarials de petit i mitjà comerç. 

Els esdeveniments i/o les actuacions subvencionables seran:

  • Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca. 

  • Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l'economia local i/o el producte de Mallorca.

  • Les activitats dirigides al foment de l'emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l'àmbit local. En aquest apartat, s'hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d'assessorament i suport tècnic, així com, networking.

  • Els projectes de dinamització i formació del petit i mitjà comerç local, les accions i les campanyes de promoció dels comerços tradicionals i de proximitat, així com, dels productes locals i de proximitat i, en general, l'anomenat producte de circuit curt i tot el que l'envolta per reactivar l'economia local.

El termini per presentar les sol•licituds és de 30 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ( BOIB). El model normalitzat de sol•licitud i la documentació que s'hi ha d'acompanyar es troba disponible igualment a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net

 

Reciente
Visto
Comentado