Ses Salines
L'Ajuntament instal·la al passeig de la Colònia de Sant Jordi un sistema d'enllumenat de baix consum
El Batle Juan Rodríguez acompanyat pel tinent batle Miquel Rigo i el president de la Junta de Districte de la Colònia de Sant Jordi, Guillem Mas visitaren les obres.
ajuntamentsessalines 01/03/2021 - 12:36:11

El Batle Juan Rodríguez acompanyat pel tinent batle Miquel Rigo i el president de la Junta de Districte de la Colònia de Sant Jordi, Guillem Mas visitaren les obres.

L'Ajuntament instal·la al passeig de la Colònia de Sant Jordi un sistema d'enllumenat de baix consum

Ja han acabat les obres de millora del sistema d'enllumenat públic del Passeig que voreja la costa de la Colònia de Sant Jordi des del Port fins a Cala Galiota. L'objectiu del projecte ha estat dotar la zona d'un millor nivell d'il·luminància i d'uniformitat lumínica, al mateix temps que es millora notablement la seva eficiència energètica. "La intervenció era una necessitat evident que suposa una millora per la Colònia i, sobretot pels usuaris del passeig", ha comentat el president de la Junta de Districte, Guillem Mas.

Fins ara l'enllumenat públic del passeig estava basat en petites balises col·locades al terra del passeig amb làmpades halògenes i a les zones on el passeig discorre per vials públics en bàculs amb lluminàries de vapor de mercuri. El resultat d'aquest tipus d'il·luminació és d'una eficiència tant energètica com lumínica molt deficient, ja que el consum és molt elevat i el nivell d'uniformitat lumínica molt pobre. A més les balises, des de sempre, han estat objecte d’actes vandàlics, fet que amb la substitució es vol evitar.

Millores sostenibles

La reforma de l'enllumenat s'ha centrat en la substitució de les balises existents per unes columnes de 3,9 metres d'alçada amb lluminàries tipus LED. Aquesta reforma ha implicat la confecció d'una nova canalització, cablejat, arquetes i basaments per l'ancoratge de les columnes. 

Les columnes s'han col·locat al costat que voreja les cases i mirant cap a la zona marítima, d'aquesta manera s'evita la possible molèstia als veïnats. Fins i tot s’han modificat algunes existents per aquest mateix motiu. "Hem volgut crear una zona eficient i ben il·luminada perquè es tracta d'un passeig molt utilitzat per veïns i visitants; de fet s’ha instal·lat uns sensors de moviment perquè només estiguin enceses si hi passa algú", ha explicat el Batle Juan Rodríguez. La inversió total realitzada ha estat de poc més de 55.000 euros.

Un altre punt que també s'ha reformat són les lluminàries dels bàculs existents que estan al carrer de Pescadors, al carrer de na Pelada i Carrer Puntassa. En aquest cas s'han substituït les lluminàries existents de vapor de mercuri per unes molt més eficients de tecnologia LED.

 

Reciente
Visto
Comentado