Inca
Ple Ordinari
Dijous, 24 de setembre de 2020 Hora: 19.30 h Lloc: Ajuntament d'Inca
ajinca.net 24/09/2020 - 08:40:56

Ple Ordinari 

Dia: dijous, 24 de setembre de 2020
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 24 DE SETEMBRE DE 2020


ORDRE DEL DIA:

 

  1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple.

  2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 de juliol de 2020 i 3 de setembre de 2020.

  3. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 781 al 1.058 de 2020.

  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge per aprovar definitivament la modificació puntual núm. 10 del PGOU.

  5. Moció del grup municipal del Partit Popular per combatre l’ocupació il·legal.

  6. Moció del grup municipal de Vox Inca, relativa a l’establiment d’un destacament permanent de la UME a Mallorca.

  7. Moció del grup municipal de Vox Inca referent a la sortida de l’Ajuntament de la FEMP.

  8. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos contra el tràfic i la prostitució, i per al tancament de prostíbuls.

  9. Mocions urgents.

  10. Precs i preguntes.

 

*Per qüestions de seguretat, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la sessió es realitzarà de manera mixta, presencial i en línia. El Ple es podrà seguir en directe pel Canal de YouTube de l'Ajuntament.


Reciente
Visto
Comentado